Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla sestavování oddílového žebříčku

7. 4. 2010

 

PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKU
TENISOVÉHO ODDÍLU TJ KERAMIKA CHLUMČANY
 

1) Hodnocené kategorie, termíny sestavování žebříčku

V roce 2010 bude sestavován jediný společný oddílový žebříček pro dospělé, jehož se mohou zúčastnit i dorostenci. V žebříčku budou hodnoceny jen výsledky dvouher. Žebříčky se sestavují vždy k 15. a poslednímu dni každého měsíce, tj. dvakrát měsíčně.
 

2) Podmínky pro zařazení do oddílového žebříčku

Do oddílového žebříčku budou zařazeni pouze ti tenisté, kteřípodali členskou přihlášku ake dni vydání aktuálního žebříčku mají zaplacený členský příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši. Nebude-li mít tenista roční příspěvek zaplacen, bude na žebříčku veden pod čarou a až do doby jeho zaplacení není oprávněn účastnit se zápasů s ostatními tenisty, kteří tuto základní podmínku členství splnili.
 

3) Pravidla pro vyzývání ostatních členů tenisového oddílu

Jakýkoli člen oddílu může vyzvat k odehrání zápasu jiného člena, přičemž lépe umístěný hráč může vyzvat maximálně o 3 místa hůře umístěného tenistu, zatímco hůře postavený hráč může vyzvat kohokoli z hráčů. Vyzvaný hráč je povinen nastoupit k zápasu (dohodnout termín) do 7 dnů. Nedostaví-li se v dohodnuté době k zápasu (čekací doba je půl hodiny), zápas bude skrečován ve prospěch vyzývatele. Sedmidenní lhůtu lze prodloužit jen tehdy, nemůže-li vyzvaný hráč v této době z objektivních důvodů k zápasu nastoupit (např. nemoc, zranění, dovolená apod.). V hodnoceném období (tj. 15 dnech) se mohou dva stejní hráči střetnout maximálně dvakrát. Další omezení co do počtu sehraných zápasů se nestanovují. Do oddílového žebříčku jsou započítávány rovněž všechny zápasy sehrané mezi členy oddílu v rámci okresního Davis Cupu a také v rámci oddílového turnaje Chlumčany Cup.
 

4) Bodování výsledků, hodnocení žebříčku

K datu zaplacení členského příspěvku na příslušný rok bude každému členovi oddílu přiděleno 100 bodů. Pořadí na úvodním žebříčku k datu 1. května je dáno konečným umístěním hráčů na žebříčku k 31.12. předchozího roku. Všechny žebříčkové zápasy odehrané během roku budou bodovány. Zatímco vítězi zápasu budou připočteny body ve výši podle postavení poraženého tenisty na oddílovém žebříčku, poraženému bude odečtena polovina bodů, které získá jeho přemožitel - viz přiložená tabulka. Umístění hráčů na žebříčku se nemění po každém odehraném zápase, ale až k poslednímu dni hodnoceného období. Dostane-li se některý hráč během sezóny na nulové body, při další porážce se mu již další body neodečtou. Při rovnosti bodů ke dni uzávěrky žebříčku rozhoduje o pořadí výsledek posledního vzájemného zápasu obou stejně bodově hodnocených soupeřů. Při stejném počtu bodů u hráčů, kteří spolu dosud nehráli, rozhoduje o jejich pořadí vyšší postavení v posledním žebříčku. Noví členové přihlášení do doby sestavení prvního žebříčku obdrží rovněž 100 bodů, v případě pozdějšího členství stejně bodů jako poslední hráč aktuálního žebříčku (nejméně však 30 bodů). U nových hráčů bude při stejném počtu bodů lépe hodnocen ten, kdo zaplatil členský příspěvek dříve. Hráčům, kteří v měsících červnu, červenci a srpnu neodehrají žádný žebříčkový zápas, bude po skončení příslušného měsíce odečteno pro pasivitu 20 bodů. Vítězem ročního žebříčku se stane tenista, který dosáhne při ukončení sezóny nejvyšší počet bodů. Dosud vedený žebříček zahrnující součet získaných bodů za všechny předchozí roky bude zpracován jednou ročně po skončení každé sezóny jako historický žebříček. 
 

5) Evidence a pravidla žebříčkových zápasů

Výsledky zápasů budou zapisovány do sešitu uloženého v místnosti pro tenisové potřeby. Po sumarizaci výsledků za uplynulých 15 dnů bude zpracován nový aktuální žebříček, který bude zveřejněn ve vývěsních skříňkách i na webových stránkách oddílu. Žebříčkové zápasy se hrají na 2 vítězné sety - za stavu 6:6 následuje tzv. tie-break do 7 bodů, a to i v případě 3.setu.
 
 

V Chlumčanech dne 26.3.2010

 

Příloha k pravidlům pro sestavování žebříčku tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany

Bodovací tabulka

Umístění soupeře
na žebříčku
Počet získaných bodů
(při vítězství)
Počet ztracených bodů
(při porážce)
1.místo
40
20
2.místo
34
17
3.místo
30
15
4.místo
26
13
5.místo
24
12
6.místo
22
11
7.místo
20
10
8.místo
18
9
9.místo
16
8
10.místo
14
7
11.místo
12
6
12.místo
12
6
13.místo
10
5
14.místo
10
5
15.místo
8
4
16.místo
8
4
17.místo
6
3
18.místo
6
3
19.místo
6
3
20.místo
6
3
21.místo
4
2
22.místo
4
2
23.místo
4
2
24.místo
4
2
25. a horší místo
2
1