Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro sestavení oddílového žebříčku

20. 3. 2017

PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ

ŽEBŘÍČKU

TENISOVÉHO ODDÍLU TJ

KERAMIKA CHLUMČANY

 

 

1) Hodnocené kategorie, termíny

 

sestavování žebříčku

 

V roce 2017 bude sestavován (vzhledem k malému počtu členů v kategoriích dorostu a žactva) jediný společný oddílový žebříček pro dospělé, jehož se mohou zúčastnit i dorostenci. V žebříčku budou hodnoceny jen výsledky dvouher. Žebříčky se sestavují vždy k 15. a poslednímu dni každého měsíce, tj. dvakrát měsíčně.

 

 

2) Podmínky pro zařazení do oddílového

 

žebříčku

 

Do oddílového žebříčku budou zařazeni jen tenisté, kteří podali členskou přihlášku a ke dni vydání aktuálního žebříčku mají zaplacený členský příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši. Nebude-li mít tenista roční příspěvek zaplacen, bude na žebříčku veden pod čarou a až do doby jeho zaplacení není oprávněn účastnit se zápasů s ostatními tenisty, kteří tuto základní podmínku členství splnili.

 

 

3) Pravidla pro vyzývání ostatních členů

 

tenisového oddílu

 

Jakýkoli člen oddílu může vyzvat k sehrání vzájemného zápasu jiného člena. Platí jen  omezení, že lépe umístěný hráč může vyzvat maximálně o 3 místa hůře umístěného tenistu, zatímco hůře postavený hráč může vyzvat kohokoli z lépe postavených hráčů. Vyzvaný hráč je povinen nastoupit k zápasu (dohodnout termín) nejdéle do 7 dnů. Nedostaví-li se v dohodnuté době k zápasu (čekací doba je půl hodiny), zápas bude skrečován ve prospěch vyzývatele.  Sedmidenní lhůtu lze prodloužit jen tehdy, nemůže-li vyzvaný hráč v této době z objektivních důvodů k zápasu nastoupit (např. pro pracovní neschopnost, zranění, dovolenou apod.). V hodnoceném období (tj. 15 dnech) se mohou dva stejní hráči střetnout maximálně dvakrát.  Další omezení co do počtu sehraných zápasů se nestanovují. Do oddílového žebříčku jsou započítávány rovněž všechny zápasy sehrané mezi členy oddílu v rámci turnaje Chlumčany Cup.

 

 

4) Bodování výsledků, hodnocení žebříčku

 

K datu zaplacení členského příspěvku na příslušný rok bude každému členovi oddílu přiděleno 100 bodů. Pořadí na úvodním žebříčku k datu 1. května je dáno konečným umístěním hráčů na žebříčku k 31.12. předchozího roku. Všechny žebříčkové zápasy odehrané během roku budou bodovány. Zatímco vítězi zápasu budou připočteny body ve výši podle postavení poraženého tenisty na oddílovém žebříčku, poraženému bude odečtena polovina bodů, které získá jeho přemožitel - viz přiložená tabulka. Umístění hráčů na žebříčku se nemění po každém odehraném zápase, ale až k poslednímu dni hodnoceného období. Dostane-li se některý hráč během sezóny na nulové body, při další porážce se mu již další body neodečtou. Při rovnosti bodů ke dni uzávěrky žebříčku rozhoduje o pořadí výsledek posledního vzájemného zápasu obou stejně bodově hodnocených soupeřů. Při stejném počtu bodů u hráčů, kteří spolu dosud nehráli, rozhoduje o jejich pořadí vyšší postavení v posledním žebříčku. Noví členové přihlášení do doby sestavení prvního žebříčku obdrží rovněž 100 bodů, v případě pozdějšího členství stejně bodů jako poslední hráč aktuálního žebříčku (nejméně však 30 bodů). U nových hráčů bude při stejném počtu bodů lépe hodnocen ten, kdo zaplatil členský příspěvek dříve. Hráčům, kteří neodehráli za uplynulý měsíc žádný žebříčkový zápas, bude odečteno pro pasivitu 20 bodů. Vítězem ročního žebříčku se stane tenista, který dosáhne při ukončení sezóny nejvyšší počet bodů. Dosud vedený žebříček zahrnující součet získaných bodů za všechny předchozí roky bude zpracován jednou ročně po skončení každé sezóny jako historický žebříček. 

 

 

5) Evidence a pravidla žebříčkových zápasů

 

Výsledky žebříčkových zápasů budou zapisovány do sešitu uloženého v místnosti pro tenisové potřeby. Po sumarizaci výsledků za uplynulých 15 dnů bude zpracován nový aktuální žebříček, který bude zveřejněn ve vývěsních skříňkách oddílu. Žebříčkové zápasy se hrají na 2 vítězné sety - za stavu 6:6 následuje zkrácená hra, tzv. tie-break do 7 bodů, a to i v případě 3.setu.

      

      V Chlumčanech dne 20.3.2017

 

Příloha k pravidlům pro sestavování žebříčku tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany

 

Bodovací tabulka

 

Umístění soupeře

na žebříčku

Počet získaných bodů

(při vítězství)

Počet ztracených bodů

(při porážce)

1.místo

40

20

2.místo

34

17

3.místo

30

15

4.místo

26

13

5.místo

24

12

6.místo

22

11

7.místo

20

10

8.místo

18

9

9.místo

16

8

10.místo

14

7

11.místo

12

6

12.místo

12

6

13.místo

10

5

14.místo

10

5

15.místo

8

4

16.místo

8

4

17.místo

6

3

18.místo

6

3

19.místo

6

3

20.místo

6

3

21.místo

4

2

22.místo

4

2

23.místo

4

2

24.místo

4

2

25. a horší místo

2

1