Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddíu 17.3.2017

18. 3. 2017

Informace z výroční členské schůze

tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany

17.3.2017

 

Účast: K.Hodinář, M.Ježek, J.Koláček, R.Kott st., R.Kott ml., D.Kottová, M.Kozel, M.Marák, V.Matýs st., V.Matýsová, I.Milotová, I.Regner, P.Svoboda, M.Švátora, O.Vokoun, M.Zoubek.

 

Hosté:  M.Samek (předseda TJ), J.Vaněček (předseda BO)

 

Zahájení

Na schůzi byli přivítáni všichni přítomní členové oddílu, včetně hostů, kteří byli seznámeni s programem VČS.

 

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2016

Předseda oddílu I.Regner informoval o stavu členské základny oddílu - k 1.1.2017 je evidováno 58 členů. Pro r. 2016 zůstaly stejné podmínky členství v TO (členské příspěvky u mužů 500 Kč, zachované zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež). Nižší příjem z členských příspěvků byl nahrazen vyššími příjmy od 4 sponzorů. Členové oddílu odpracovali 115 brigádnických hodin při úpravě kurtů a jejich okolí. Byla zmíněna též krádež 70 ks tújí v dubnu a květnu 2016 a oceněna finanční podpora ze strany obce a dobrá spolupráce s ostatními oddíly v rámci TJ (např. spolupráce s BO - vánoční turnaj ve stolním tenisu). TO prezentoval svou činnost na školní výstavce v červnu 2016, publikoval 2 příspěvky v Chlumčanském občasníku a v Plzeňském deníku vyšel článek o oslavách 20. výročí založení oddílu. Předseda oddílu vede kroniku, dalším zdrojem informací o činnosti TO jsou webové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz. Sportovní výsledky - A-tým Chlumčan sestoupil do II. divize okresního Davis Cupu neregistrovaných, B-tým nepostoupil z baráže a zůstává ve III. divizi. V turnaji neregistrovaných tenistů Chlumčany Cup vyhrál ve dvouhře dospělých F.Šambergr, ve dvouhře veteránů nad 50 let J.Vaněček a ve čtyřhře dvojice Volín, Wirland z Plzně. V turnaji žen Women Cup obhájila výhru I.Milotová a v Mix Cupu smíšených párů byli nejlepší H.Anderlová s M.Švátorou. V Maty Cupu ve čtyřhře zvítězili M. a P. Ježkovi. V turnaji žáků ZŠ (účast 9 mladých tenistů) vyhráli R.Kott ml. a S.Šambergrová.  Oceněny byly i výsledky R.Kotta ml. (3. místo mezi 10 účastníky turnaje Tenisové akademie v Dobřanech v kategorii mladšího žactva). Během sezóny 2016 bylo odehráno 26 žebříčkových zápasů - 1. místo v žebříčku obsadil J. Koláček. Úspěšné byly i zájezdy za tenisem (semifinále Fed Cup v Luzernu, finále Fed Cupu ve Štrasburku, turnaje ATP v Halle a Římě).

Na závěr byly prezentovány hlavní úkoly pro r. 2017 - dokončení nátěrů oplocení kurtů, vysazení okrasných keřů podél oplocení tenisových kurtů, potvrzení stávajících sponzorů (příp. i získání nových). Mezi sportovní cíle patří postup alespoň 1 týmu do vyšší divize okresního DC. Samozřejmostí je uspořádání obvyklých oddílových akcí pro dospělé i pro mládež.

 

Informace o hospodaření oddílu v r. 2016

Zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2016 přednesl hospodář oddílu R.Kott. Oddíl hospodařil s přebytkovým rozpočtem (výdaje byly o 7 754 Kč nižší než příjmy). Ocenil aktivitu členů TO při jednání se sponzory (rekordní finanční podpora 17 000 Kč) a informoval též o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2017, kde je počítáno s další postupnou modernizací tenisového areálu.    

 

Návrh a volba delegátů za TO na VH TJ  7.4.2017

Na schůzi byli zvoleni delegáti, kteří budou TO zastupovat na valné hromadě spolku TJ Keramika Chlumčany 7.4.2017 - V. Matýs st., M.Marák a M.Zoubek (náhradník M. Kozel).

 

Vyhodnocení nejlepších tenistů v roce 2016

V soutěži o „Tenistu roku 2016“ se umístili na prvních 5 místech: 

1.místo

MARÁK Michal

77,5 bodů

2.místo

KOLÁČEK Jiří

75 bodů

3.místo

ŠVÁTORA Miroslav

66 bodů

4.místo

KOTT Robert

63 bodů

5.místo

KOZEL Miloslav

58,5 bodů

Oceněni byli též I.Milotova (nejlepší tenistka), R.Kott ml. (nejlepší mladý tenista) a jubilant J.Vaněček (60 let).

 

Diskuze - různé

M.Samek (TJ) - informoval přítomné o budovaném vrtu, který bude sloužit jako zdroj vody nejen k zavlažování fotbalového hřiště, ale též ke kropení tenisových kurtů (hloubka cca 60 metrů, vydatnost 10 kubíků vody denně).

J.Vaněček (BO) - ocenil spolupráci s TO při pořádání prosincového turnaje ve stolním tenisu a poděkoval za všechny gratulace k jeho šedesátinám. Navrhl též zvážit možnost posunu plotu kolem kurtů - malý prostor za základními čarami).  

M.Marák - informoval o průběhu oslav 20.výročí TO a požádal přítomné o pomoc při přehrání pořízeného záznamu z videokamery na DVD (bude projednáno s K.Hodinářem).

J.Koláček - připravil 2 varianty okrasných keřů vhodných k jarní výsadbě podél oplocení tenisových kurtů (Tavolník Van Houtteův nebo Hlohyně šarlatová). Na základě podaných informací přítomní členové TO odsouhlasili návrh na výsadbu Hlohyně šarlatové (Pyracantha coccinea) - cena 3 600 Kč/100 ks). Jde o stálezelený keř, vhodný pro tvarované živé ploty (ostře trnitý, dorůstá do výšky až 4 metrů).

Semifinále Fed Cupu žen USA - ČR - v rámci diskuze byla rovněž diskutována možnost zájezdu na toto utkání, které se uskuteční 22. - 23.4.2017 na Floridě (místo konání: Tampa - Saddlebrook resort). Vstupenky zatím nejsou v prodeji.

 

Usnesení z VČS

Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 17.3.2017:
 

a) bere na vědomí:

-

zprávu předsedy TO o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2016

-

zprávu hospodáře TO o hospodaření oddílu za rok 2016

-

jména členů delegovaných za TO na valnou hromadu TJ Keramika 7.4.2017 (V.Matýs st., M.Marák a M.Zoubek, náhradník M.Kozel)

-

vyhodnocení soutěže o „Tenistu roku 20

 

b) ukládá výboru tenisového oddílu:

-

do konce března 2017 stanovit podmínky členství v TO pro rok 2017, sestavit nominaci družstev pro Davis Cup 2017 (losování proběhne na schůzi Okresního tenisového svazu   23.3.2017) a stanovit termíny konání oddílových akcí. 

 

V Chlumčanech dne 18.3.2017

Zapsal: Ivo Regner