Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddílu 17.1.2015

18. 1. 2015

Informace z výroční členské schůze

tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany 17.1.2015

 

Účast: K.Hodinář, M.Ježek, R.Kott st., R.Kott ml., D.Kottová, M.Kozel, M.Marák, V.Matýs st., I.Regner,  Z.Sláma

Omluveni: Vokoun, T.Duda, V.Matýs ml., V.Matýsová

Hosté: J.Vaněček (BO), M.Chladová (SPV), P.Kožíšková (FO), F.Šambergr (čestný člen).

 

Zahájení

Na schůzi byli přivítáni všichni přítomní členové oddílu, včetně zástupců ostatních oddílů v rámci TJ (hosté), kteří byli seznámeni s programem VČS.

 

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2014

Předseda oddílu I.Regner nejprve stručně uvedl výsledky dosažené TO během jeho 18leté existence a poté se podrobně věnoval výsledkům roku 2014. V informačním systému ČTS je k 1.1.2015 evidováno celkem 54 členů oddílu. Podmínky členství (členské příspěvky mužů 500 Kč, zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež) se pro rok 2014 neměnily. Nižší příjem z členských příspěvků byl kompenzován vyššími příjmy od sponzorů. Členové oddílu odpracovali 156 brigádnických hodin při úpravě kurtů (provedena mj. pokládka pásu zámkové dlažby podél obou kurtů, započaty nátěry oplocení) a jejich okolí. Byla oceněna finanční podpora ze strany obce (zámková dlažba), zásluha V. Matýse při komunikaci se sponzory (uzavřeny 3 smlouvy s celkovým finančním plněním 12.000 Kč) a dobrá spolupráce s ostatními oddíly v rámci TJ Keramika. Oddíl se zúčastnil školní výstavky v červnu 2014, v Chlumčanském občasníku byl v říjnu publikován rozsáhlý článek o činnosti TO. Předseda oddílu vede kroniku, pravidelně jsou aktualizovány obě vývěsky oddílu. Hlavním zdrojem informací o činnosti TO jsou internetové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz.

Ve sportovní oblasti bylo dosaženo základního cíle - uspět v okresním Davis Cupu neregistrovaných tenistů - A-tým ve složení Marák, Kozel, Jeslínek a Kott se po roční přestávce opět vrátil do I. výkonnostní divize pro rok 2015, tedy mezi nejlepších 7 družstev v okrese, zatímco B-tým zůstává ve II. divizi. Vítězi 20. ročníku oddílového turnaje Chlumčany Cup se stali Kozel ve dvouhře a Kozel s Vaněčkem ve čtyřhře. V turnaji žen Women Cup obhájila výhru I. Milotová a v Mix Cupu smíšených párů dvojice I. Milotová, R..Hrubý. V Maty Cupu byli nejlepší V. Matýs st. a J. Vaněček. Během sezóny 2014 bylo odehráno celkem 25 žebříčkových zápasů - bez porážky ukončil sezónu na 1. místě M.Kozel před M.Jeslínkem se stejným počtem bodů (o pořadí rozhodl jejich vzájemný zápas). Dobré byly i výsledky na turnajích neregistrovaných tenistů pořádaných ostatními oddíly - např. čtvrtfinále M. Kozla na turnaji ve čtyřhře v Dobřanech v červnu nebo 3. místo M. Maráka na celostátním turnaji neregistrovaných ve dvouhře v hale v Dobřanech v říjnu. V turnaji pro žáky ZŠ při účasti 14 mladých tenistů obhájil výhru D. Pavlon a mezi dívkami S. Šambergrová - oba byli nejlepší také ve čtyřhře. Stela Šambergrová absolvovala v r. 2014 premiérovou sezónu mezi registrovanými tenisty - dosažené výsledky ji zařadily na 44. místo v krajském žebříčku mladších žákyň ve věku  10 - 12 let. V Tenisové hale v Dobřanech pod vedením trenérů P. Šmatové, R Šmuclera a F. Šambergra.hrály i další mladé talenty - M.Jeslínek ml. a R.Kott ml. (v listopadu obsadil 3. místo při tenisovém turnaji přípravek v kategorii dětí ve věku 8 - 12 let). Členové oddílu sledovali zápasy turnaje žen Sparta Prague Open 2014 (I.Regner) či turnaje Mutua Madrid Open 2014 (R. Kott).  

Na závěr zprávy byly zdůrazněny hlavní úkoly a akce plánované pro rok 2015. Dojde ke změně v organizaci Chlumčany Cupu (namísto dosavadního dlouhodobého turnaje 3 jednodenní akce - turnaje ve dvouhře pro muže a veterány a samostatný turnaj pro deblisty). Připravuje se i zájezd do Paříže na grandslamový turnaj Roland Garros (účast - K. Hodinář, I. Regner, F Šambergr, J. Vaněček a O. Vokoun) s odjezdem 24.5.2015. Bylo též vysloveno přání pevného zdraví do nového roku.

 

Informace o hospodaření oddílu v roce 2014

Hospodář oddílu R.Kott přednesl nejprve zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2014. Oddíl hospodařil s vyrovnaným rozpočtem (výdaje převyšovaly příjmy cca o 2 tis. Kč). Zároveň informoval o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015, který počítá s vyššími příjmy z členských příspěvků a navýšením výdajů v souvislosti s údržbou kurtů (postřiky).

 

Vyhodnocení soutěže „Tenista roku 2014“

Člen oddílu Karel Hodinář seznámil zúčastněné s výsledky soutěže o „Tenistu roku 2014“, jímž se stal M.Kozel (85,5 bodů) před M.Marákem (84,5 bodů) a R.Kottem (75 bodů). Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce oddílu. Přítomným členům byly předány drobné věcné ceny včetně pohárů pro první 3 tenisty. Oceněny byly také výsledky mládeže (S.Šambergrová - 44.místo v krajském žebříčku mladších žákyň, R.Kott ml. - člen Tenisové akademie Dobřany).   

 

Diskuze - různé

V rámci diskuze J.Vaněček požádal jménem BO tenisový oddíl o možnost spolupořadatelství turnaje ve stolním tenisum (koná se každoročně v prosinci před vánočními svátky) a také o podporu myšlenky přístavby školní tělocvičny (namísto plánovaného zateplení 50 let staré budovy). Diskutovány byly i další aktuální záležitosti - pravidelná údržba kurtů, nový projekt na přístavbu a modernizaci budovy v areálu hřiště (sociální zařízení) s možností využití i pro tenisty, plánované změny v pořádání oddílového turnaje Chlumčany Cup v roce 2015, zájezd 5 členů TO do Paříže na grandslamový turnaj Roland Garros ve dnech 24. - 27.5.2015. Dále v diskuzi vystoupili i další přítomní hosté, kteří poděkovali za pozvání na VČS a popřáli tenistům hodně úspěchů a pevné zdraví v roce 2014.

 

Usnesení

Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 17.1.2015:

a) bere na vědomí:

zprávu o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2014

zprávu o hospodaření oddílu za rok 2014

výsledky soutěže o „Tenistu roku 2014“

b) ukládá výboru tenisového oddílu:

svolat na březen t.r. členskou schůzi k projednání podmínek členství v TO pro rok 2015, sestavení nominace na DC 2015 a stanovení termínů konání akcí pro mládež i dospělé.

 

 

                                                        V Chlumčanech dne 18.1.2015

                                                            Zapsal: Ivo Regner