Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z členské schůze TO 24.3.2015

25. 3. 2015

Informace pro členy oddílu tenisu TJ Keramika Chlumčany z jednání členské schůze tenisového oddílu 24.3.2015

Účast: R.Kott, V.Matýs st., I.Regner, J.Vaněček, O.Vokoun, M.Zoubek.

Omluveni: M.Fiala, M.Kozel, M.Marák, J.Nechutný, M.Švátora, V.Vintr.

 

1) Podmínky členství v TO pro rok 2015

Na schůzi byly schváleny podmínky členství v TO pro rok 2015.  

Ve všech věkových kategoriích zůstává výše ročního základního příspěvku stejná jako v roce 2014 (muži starší 18 let - 500 Kč, ženy, dorostenci a dorostenky - 200 Kč, manželky členů oddílu, studenti a studentky do 26 let po 100 Kč, udržovací přípěvek 200 Kč a děti, které jsou členy jiných oddílů a využívají i kurty v Chlumčanech - 200 Kč. Od placení příspěvku jsou osvobozeni žáci a žačky do 14 let a vítězové turnaje Chlumčany Cup 2014. Základní členské příspěvky jsou splatné do 30.4.2015. Při neodpracování potřebného počtu brigádnických hodin (muži 8 hodin, dorostenci 4 hodiny) vzniká povinnost zaplatit po tomto datu za každou chybějící hodinu dodatečný příspěvek - muži 100 Kč, dorostenci 50 Kč a studenti (od 15 do 18 let) 25 Kč.

Nečlenové oddílu (cizí hráči) starší 14 let mohou hrát na kurtech, jsou-li volné a zaplatí-li sazbu za použití kurtu 100 Kč/hod. (1 kurt na dobu 1 hodiny).

Podmínky pro využívání tenisových kurtů při pořádání celodenních akcí byly schváleny v r. 2010 na dobu neurčitou a pro rok 2015 se nemění - výše nájemného za rezervaci 1 kurtu na celý den je 500 Kč (je-li pořadatelem člen TO), resp. 1.000 Kč (jde-li o soukromou akci pořádanou nečlenem oddílu).

V úplném znění jsou „Podmínky členství v TO TJ Keramika Chlumčany pro rok 2015“ zveřejněny na internetové stránce oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz (v záložce „Podmínky členství“).

 

2) Brigády - termíny a hlavní úkoly při brigádách v tenisovém areálu

Brigády za účelem přípravy kurtů na sezónu se konají v sobotu dopoledne (od 8 do 12 hod.), příp. v jiném dohodnutém termínu. Za organizaci a evidenci odpracovaných hodin (zápis do sešitu) zodpovídá vždy člen výboru oddílu. Termíny brigád: 28.3. (zodpovídá Matýs), 4.4. (Kott), 11.4. (Regner), 18.4. (Vintr) a 25.4.2015 (Kozel), v případě potřeby i v neděli či jiný den. Brigády u mládeže do 14 let a u žen všech věkových kategorií jsou dobrovolné.

Konkrétní úkoly pro brigádníky budou vyvěšeny ve vývěsce oddílu u hřiště. Kromě přípravy kurtů na sezónu (vytrhání a odvoz staré trávy, pohoz novou antukou, smykování povrchu, válcování, opětovné položení umělých čar na oba kurty, upevnění plachet, napojení hadice, údržba tenisového vybavení) a dalších obvyklých úkolů se počítá i s dokončením nátěrů oplocení.

Stav odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých členů bude od zahájení brigád zveřejněn na webu TO (v záložce Aktuality) a tento údaj bude průběžně doplňován. Dovoz antuky od p.Blažka z Plzně-Božkova (2 tuny na 4.4. + 2 tuny na 11.4.) projedná V.Matýs s I.Říhou.

 

3) Nominace na okresní Davis Cup družstev 2015

V Davis Cupu neregistrovaných, pořádaném OTS Plzeň-jih, budou v roce 2015 startovat opět 2 družstva Chlumčan (A-tým v I. a B-tým ve II. výkonnostní divizi). Na schůzi byl potvzen M.Marák jako kapitán A-týmu, B-tým povede nově O.Vokoun. Zároveň byla schválena i předběžná nominace obou týmů v níže uvedeném složení, která může být ještě upřesněna (doplněna) nejdéle do 31.3.2015: 

A - tým: M.Marák, M.Jeslínek, R.Kott, a M.Kozel

B - tým: O.Vokoun, M.Fiala, M.Švátora, J.Vaněček, V.Matýs st., V.Matýs ml., T.Duda, P.Boháč, V.Vintr a M.Zoubek.

 

Losování DC proběhne na schůzi OTS Plzeň-jih 1.4.2015. Zápasy ve skupinách začnou zřejmě ve čtvrtek 1.5.2015 (herním dnem budou neděle dopoledne). Podmínkou účasti v DC je zaplacení členského příspěvku. 

 

Konkrétní časový rozpis utkání DC ve skupinách a pravidla soutěže budou po rozlosování zveřejněny:

4) Stanovení termínů akcí oddílu (organizační změny Chlumčany Cupu)

Na schůzi byly projednány zásadní změny v organizaci oddílového turnaje Chlumčany Cup ve dvouhře a čtyřhře, který se konal dlouhodobě v období červen až září. Pro rok 2015 dojde k uspořádání Chlumčany Cupu formou 3 jednorázových (jednodenních) akcí - turnaje v singlu pro dospělé, turnaje v singlu pro veterány (zřejmě nad 50 let) a turnaje v deblu (bez věkového omezení). Na tyto 3 turnaje zatím nebudou zváni hráči ostatních oddílů (k dispozici jsou jen 2 kurty), podmínkou účasti bude zaplacení vkladu do turnaje. Kromě Chlumčany Cupu budou zachovány další tradiční oddílové akce, tj. turnaj dětí ZŠ, Maty Cup, Women Cup a Mix Cup. Pro uvedené akce pořádané na kurtech v Chlumčanech byly předběžně stanoveny tyto termíny konání: 

SO 13.6.2015 (příp. 20.6.2015) - turnaj dětí ZŠ Chlumčany

SO 25.7.2015 - Chlumčany Cup v singlu veteránů (nad 50 let)

SO 15.8.2015 - Chlumčany Cup v deblu

SO 29.8.2015 - Maty Cup (losované debly)

SO 12.9.2015 - Chlumčany Cup v singlu dospělých

SO 19.9.2015 - Women Cup (turnaj žen) + Mix Cup (smíšené čtyřhry)

Uvedené akce budou zahrnuty do Plánu akcí TJ Keramika Chlumčany na rok 2015, který bude zveřejněn na oddílovém webu v záložce „Aktuality“ a průběžně aktualizován a doplňován o turnaje pořádané ostatními oddíly či kluby (ihned po zaslání pozvánky).  

 

5) Aktuality ze života tenisového oddílu

Informace o valné hromadě TJ Keramika

Předseda TO informoval o VH TJ dne 20.3.2015 - delegáti za TO M. Kozel, V. Vintr a M. Marák. Příští VH za rok bude volební, hlavní úkoly - zpracování nových stanov TJ (od 1.1.2014 jsme spolkem) a jednání s obcí ve věci možného převodu majetku TJ na obec.

Změna ve výboru TO

Z důvodu rezignace J.Boháče na funkci člena výboru TO pro časové zaneprázdnění zaujme jeho místo do příštích řádných voleb v lednu 2016 náhradník M. Kozel.

Okresní přebory jednotlivců (mládeže a dospělých)

Dle ZČTS proběhnou od 18.4. do 26.4.2015 (lze využít i termíny 1.5. a 8.5.). Místa konání a termíny budou zveřejněny na webu oddílu po schůzi OTS Plzeň-jih 1.4.2015.   

Tenisové míče

Také v r. 2015 si mohou členové oddílu u předsedy oddílu odkoupit tenisové míče Wilson US (Australian) Open za dotované ceny (4 míče v dóze - 1 dóza za 92 Kč).

Zájezd do Paříže 23. - 27.5.2015

Zájezdu spojeného s návštěvou grandslamového turnaje na Roland Garros se zúčastní 5 členů oddílu - Hodinář, Regner, Vaněček, Vokoun a Švátora (provedena hromadná objednávka vstupenek na 2. a 3. hrací den turnaje, rezervováno ubytování v městečku Poissy u Paříže). Zbývající dny budou věnovány prohlídce památek.

Smlouvy se sponzory

Byla zdůrazněna potřeba uzavřít nové smlouvy o pronájmu reklamní plochy s dosavadními 3 sponzory (Betonárka Přeštice s.r.o., Jaroslav Kastner, Miroslav Šašek).

Tenista roku - změna hodnocení

Na základě podaných připomínek bude za rok 2015 vyhlášen jednak Tenista roku (přihlédnutí ke sportovním výsledkům) a také Osobnost roku (přínos pro oddíl). O pořadí v obou kategoriích rozhodne na konci sezóny výbor oddílu - ocenění bude předáno na VČS oddílu za rok 2015.

6) Různé - diskuze

Jednání ohledně možnosti převodu majetku TJ na obec Chlumčany 

Předseda TO informoval přítomné členy o usnesení valné hromady TJ, dle něhož dostal výkonný výbor TJ od členské základny mandát k jednání s obcí ve věci možného převodu majetku TJ na obec Chlumčany.      

 

V Chlumčanech dne 24.3.2015

Zapsal: Ing. Ivo Regner

předseda tenisového oddílu

TJ Keramika Chlumčany

 

Příloha: Předběžný plán oddílových akcí na rok 2015

 

Předběžný plán oddílových akcí na rok 2015

Období

Akce

Leden

17.1.2015 - výroční členská schůze TO za rok 2014 (restaurace Bílá růže)

 

Březen

24.3. 2015 - členská schůze TO (podmínky členství na r.2015, termíny brigád, nominace na Davis Cup 2015)                          

28.3.2015 - brigáda (příprava kurtů, úprava okolí)

 

 

Duben

1.4.2015 - schůze OTS Plzeň-jih (rozlosování Davis Cupu 2015)

4.4., 11.4., 18.4. a 25.4.2015 - brigády (příprava kurtů, úprava okolí)

18. - 26.4. 2015 - okresní přebory jednotlivců (mládež + dospělí)

Po úpravě kurtů - zahájení žebříčkových zápasů, příprava na okresní DC

 

 

Květen

Okresní Davis Cup rekreačních družstev (2 týmy - vybraní členové TO) - termíny dle rozlosování na schůzi OTS 1.4.2015

23. - 27.5.2015 - zájezd do Paříže (Roland Garros) - 5 členů oddílu

Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody

 

Červen

13. - 14.6.2015 - výstavka o činnosti tenisového oddílu (ZŠ Chlumčany)  

13.6.2015 nebo 20.6.2015 - turnaj dětí ZŠ Chlumčany (17. ročník) 

Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody

 

Červenec

25.7.2015 - Chlumčany Cup v singlu veteránů (nad 50 let)

Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody

 

Srpen

15.8.2015 - Chlumčany Cup v deblu

29.8.2015 - Maty Cup 2015 - 12. ročník turnaje v deblu (losované dvojice)

Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody

 

Září

12.9.2015 - Chlumčany Cup v singlu dospělých

19.9.2015 - Women Cup (turnaj žen) + Mix Cup (smíšená čtyřhra)

Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody

Říjen - listopad

Ukončení tenisové sezóny

Úklid areálu na zimu