Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z členské schůze TO 21.3.2014

23. 3. 2014

 

Informace pro členy oddílu tenisu
TJ Keramika Chlumčany
z jednání členské schůze tenisového oddílu 21.3.2014
 
Účast: J.Boháč, T.Duda, R.Kott, M.Jeslínek, J.Nechutný, I.Regner, F.Šambergr
 
Omluveni: P.Boháč, M.Fiala, R.Hrubý, M.Kozel, J.Vaněček, O.Vokoun. 
 
1) Podmínky členství v TO pro rok 2014
 
Na schůzi byly schváleny podmínky členství v TO pro rok 2014.  
 
Ve všech věkových kategoriích zůstává výše ročního základního příspěvku stejná jako v roce 2013 (muži starší 18 let zaplatí 500 Kč, ženy, dorostenci a dorostenky 200 Kč, manželky členů oddílu, studenti a studentky do 26 let po 100 Kč, udržovací přípěvek 200 Kč a děti, které jsou členy jiných oddílů a využívají i kurty v Chlumčanech 200 Kč. Od placení příspěvku jsou osvobozeni žáci a žačky do 14 let a vítězové turnaje Chlumčany Cup 2013. Základní členské příspěvky jsou splatné do 30.4.2014.Při neodpracování potřebného počtu brigádnických hodin (muži 8 hodin, dorostenci 4 hodiny) vzniká povinnost zaplatit po tomto datu za každou chybějící hodinu dodatečný příspěvek - muži 100 Kč, dorostenci 50 Kč a studenti (od 15 do 18 let) 25 Kč.
Nečlenové oddílu (cizí hráči) starší 14 let mohou hrát na kurtech, jsou-li volné a zaplatí-li sazbu za použití kurtu 100 Kč/hod. (1 kurt na dobu 1 hodiny).
 
Podmínky pro využívání tenisových kurtů při pořádání celodenních akcí byly schváleny v r. 2010 na dobu neurčitou a pro rok 2014 se nemění - výše nájemného za rezervaci 1 kurtu na celý den je 500 Kč (je-li pořadatelem člen TO), resp. 1.000 Kč (jde-li o soukromou akci pořádanou nečlenem oddílu).
 
V úplném znění jsou „Podmínky členství v TO TJ Keramika
Chlumčany pro rok 2014“ zveřejněny na internetové stránce oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz
(v záložce „Podmínky členství“).
 
2) Brigády - termíny a hlavní úkoly při brigádách v tenisovém areálu
 
Brigádyza účelem přípravy kurtů na sezónu se konají v sobotu dopoledne (od 8 do 12 hod.), příp. v jiném dohodnutém termínu. Za organizaci a evidenci odpracovaných hodin (zápis do sešitu) zodpovídá vždy člen výboru oddílu. Termíny brigád: sobota dopoledne 22.3. (zodpovídá Regner), 29.3. (Regner), 5.4. (Kott), 12.4. (Vintr), 19.4. (Matýs) a 26.4.2014 (J.Boháč), v případě potřeby i v neděli či jiný den. Brigády u mládeže do 14 let a u žen všech věkových kategorií jsou dobrovolné.
 
Konkrétní úkoly pro brigádníky budou vyvěšeny ve vývěsce oddílu u hřiště. Kromě přípravy kurtů na sezónu (vytrhání a odvoz staré trávy, pohoz novou antukou, smykování povrchu, válcování, opětovné položení umělých čar na oba kurty, upevnění plachet, napojení hadice, údržba tenisového vybavení)a dalších obvyklých úkolů se počítá i s nátěry oplocení. Mimořádnou akcí je položení 1,5 m širokého pásu zámkové dlažby podél obou kurtů (přípravné práce, tj. vybagrování a osazení obrubníků provedla firma Štolba 22.3. a vlastní pokládka dlažby bude provedena 24.3.2014. Stav odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých členů bude od zahájení brigád zveřejněn na webu TO (v záložce Aktuality) a tento údaj bude průběžně aktualizován.
 
 
3) Nominace na okresní Davis Cup družstev 2014
 
V Davis Cupu neregistrovaných, pořádaném OTS Plzeň-jih, budou v roce 2014 startovat pouze 2 družstva Chlumčan (obě ve II. výkonnostní divizi). Na schůzi byli zvoleni kapitáni obou družstev - A-tým povede M.Marák a B-tým T.Duda. Zároveň byla schválena i předběžná nominace obou týmů, která může být před losováním DC ještě upřesněna (doplněna): 
 A - tým: M.Marák, M.Jeslínek, R.Kott, M.Kozel a J.Nechutný
 B - tým: T.Duda, P.Boháč, M.Fiala, J.Vaněček, V.Matýs st., V.Matýs ml., V.Vintr, J.Boháč, T.Říha a O.Vokoun.
 
Losování DCproběhne na schůzi OTS Plzeň-jih 10.4.2014. Zápasy ve skupinách začnou zřejmě ve čtvrtek 1.5.2014 (jinak bude herním dnem neděle dopoledne). Aby mohl nominovaný hráč v DC nastoupit, musí mít zaplacený členský příspěvek.  
 
Konkrétní časový rozpis utkání bude zveřejněn po rozlosování ve vývěskách  oddílu a na internetové stránce oddílu v záložce „Davis Cup“. Rozpis utkání obdrží všichni nominovaní také e-mailovou poštou.
 
4) Aktuality ze života tenisového oddílu
 
Informace o výročních schůzi TO a valné hromadě TJ
 
Předseda TO informoval o výroční členské schůzi TO 15.2.2014 (vyšší účast než před rokem, ale neúčast hostů) a také o volební valné hromadě TJ Keramika 22.3.2014 (volba výkonného výboru a revizní komise TJ, delegáti za TO - J.Boháč, V.Vintr a T.Duda - náhradník za M.Kozla).
 
Smlouvy se sponzory
 
Podána informace o novém sponzorovi (zásluha V.Matýse) - připravena smlouva o pronájmu reklamní plochy se stavební firmou Miroslav Šašek ze Starého Plzence od 1.4.2014 s finančním plněním 3 tis. Kč. 
 
Okresní přebory jednotlivců (mládeže a dospělých)
 
Dle informace od ZČTS proběhnou okresní přebory jednotlivců od 19.4. do 27.4.2014 s tím, že lze využít i termíny 1.5. a 8.5.2014 Přesné termíny a místa konání (obvykle Blovice, Nepomuk nebo Přeštice) budou zveřejněny po 10.4.2014 na webových stránkách TO. Přeborů se mohou zúčastnit i neregistrovaní tenisté (ale bez nároku na postup do krajské soutěže v případě vítězství).
 
5) Různé - diskuze
 
Uspořádání 16. ročníku turnaje pro děti ZŠ v Chlumčanech
 
Termín konání bude dohodnut dodatečně v návaznosti na termínový kalendář TO a dalších školních i oddílových akcí. Oddíl předběžně počítá se sobotou 14.6.2014 (o týden později se koná v dobřanské hale konkurenční akce - Fiftýn Cup)
 
Plán akcí oddílu tenisu pro rok 2014
 
Přehled plánovaných akcí bude zveřejněn a postupně doplňován (aktualizován) na oddílovém webu TO v návaznosti na upřesnění termínů akcí v průběhu sezóny.
 
 
Plánované akce oddílu tenisu pro rok 2014 (předběžný plán k 23.3.2014)
 

Období
Akce
Leden
15.2.2014 - výroční členská schůze TO za rok 2013 (restaurace Bílá růže)
 
 
Březen
21.3. 2014 - členská schůze TO (podmínky členství na r.2014, termíny brigád, nominace na Davis Cup 2014)                          
22.3. + 29.3.2014 - brigády (příprava kurtů, úprava okolí)
 
 
 
 
Duben
10.4.2014 - schůze OTS Plzeň-jih (rozlosování Davis Cupu 2014)
5.4., 12.4., 19.4. a 26.4.2014 - brigády (příprava kurtů, úprava okolí)
19. - 27.4. 2014 - okresní přebory jednotlivců (mládež + dospělí)
Po úpravě kurtů - zahájení žebříčkových zápasů, příprava na okresní DC
 
Květen
Okresní Davis Cuprekreačních družstev (2 týmy - vybraní členové TO) - termíny dle rozlosování na schůzi OTS
 
 
Červen
7. - 8.6.2014 - výstavka o činnosti tenisového oddílu (ZŠ Chlumčany)  
14.6.2014 - turnaj dětí ZŠ Chlumčany (16. ročník) 
Člen.schůze TO - rozlosování turnaje Chlumčany Cup 2014
 
 
Červen - září
Oddílový turnaj Chlumčany Cup 2014 (19. ročník) - termíny dle dohody
Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody
Účast v turnajích pořádaných ostatními tenisovými kluby (dle pozvání)
 
 
 
Září
Maty Cup 2014 - 11. ročník turnaje v deblu mužů (losované dvojice)
Mix Cup 2014 - 8.ročník turnaje smíšených dvojic (termín neupřesněn)
Women Cup 2014 - 5.ročník tenisového turnaje žen (termín neupřesněn)
Říjen - listopad
Ukončení tenisové sezóny
Úklid areálu na zimu

 
 V Chlumčanech dne 23.3.2014
 
 

                                                                            Ing. Ivo Regner

                                                                   předseda tenisového oddílu
                                                     TJ Keramika Chlumčany