Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z členské schůze TO 2.4.2016

3. 4. 2016

Informace z členské schůze

tenisového oddílu 2.4.2016

Účast: K.Hodinář, M.Ježek, R.Kott, M.Kozel, M.Marák, I.Regner,  Z.Sláma, J.Vaněček, O.Vokoun

 

1) Podmínky členství v TO pro rok 2016

Členská schůze schválila dne 2.4.2016 podmínky členství v TO pro rok 2016.

Výše ročního základního příspěvku zůstává ve všech věkových kategoriích stejná jako v roce 2015: muži starší 18 let - 500 Kč, ženy, dorostenci a dorostenky - 200 Kč, manželky členů oddílu, studenti a studentky do 26 let po 100 Kč, udržovací přípěvek 200 Kč a děti, které jsou členy jiných oddílů a využívají i kurty v Chlumčanech - 200 Kč. Od placení příspěvku jsou osvobozeni žáci a žačky do 14 let a vítězové turnaje Chlumčany Cup 2015 ve dvouhře a čtyřhře. Základní členské příspěvky jsou splatné do 30.4.2016. Při neodpracování potřebného počtu brigádnických hodin (muži 8 hodin, dorostenci 4 hodiny) vzniká povinnost zaplatit po tomto datu za každou chybějící hodinu dodatečný příspěvek - muži 100 Kč, dorostenci 50 Kč a studenti (od 15 do 18 let) 25 Kč.

Nečlenové oddílu (cizí hráči) starší 14 let mohou hrát na kurtech, jsou-li volné a zaplatí-li sazbu za použití kurtu 100 Kč/hod. (1 kurt na dobu 1 hodiny).

Podmínky pro využívání tenisových kurtů při pořádání celodenních akcí byly schváleny v r. 2010 na dobu neurčitou a pro rok 2016 se nemění - výše nájemného za rezervaci 1 kurtu na celý den je 500 Kč (je-li pořadatelem člen TO), resp. 1.000 Kč (jde-li o soukromou akci pořádanou nečlenem oddílu).

V úplném znění jsou „Podmínky členství v TO TJ Keramika Chlumčany pro rok 2016“ zveřejněny na internetové stránce oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz

(v záložce „Podmínky členství“).

 

2) Úkoly při jarních brigádách v tenisovém areálu

Brigády za účelem přípravy kurtů na sezónu se konají v sobotu dopoledne (od 8 do 12 hod.), příp. v jiném dohodnutém termínu. Za organizaci a evidenci odpracovaných hodin (zápis do sešitu) zodpovídá vždy člen výboru oddílu. Termíny brigád: 2.4. (zodpovídá Regner), 9.4. (Vokoun), 16.4. (Marák), 23.4. (Kott) a 30.4.2016 (Matýs), v případě potřeby i v neděli či jiný den. Brigády u mládeže do 14 let a u žen všech věkových kategorií jsou dobrovolné.

Konkrétní úkoly pro brigádníky jsou vyvěšeny ve vývěsce oddílu na hřišti. Kromě přípravy kurtů a okolí (odvoz trávy, pohoz antukou, smykování povrchu, válcování, opětovné položení umělých čar, upevnění plachet, napojení hadice, zalévání tújí, údržba tenisového vybavení) a dalších obvyklých úkolů budou dokončeny nátěry oplocení.

Stav odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých členů bude od zahájení brigád zveřejněn na webu TO (v záložce Aktuality) a tento údaj bude průběžně aktualizován. Dovoz 4 tun antuky od p.Blažka z Plzně-Božkova (na 9.4.) projedná V.Matýs s obcí (I.Říha).

 

3) Okresní Davis Cup družstev 2016 - pravidla a rozlosování

V Davis Cupu neregistrovaných, pořádaném OTS Plzeň-jih, budou v roce 2016 startovat  2 družstva Chlumčan. Kapitány zůstávají M.Marák (A-tým) a O.Vokoun (B-tým). Byla schválena i nominace hráčů v tomto složení (soupisky mohou být ještě doplněny či změněny do 15.4.2016): 

A  - tým (I.divize): M.Marák, M.Kozel, R.Kott a J.Koláček

B - tým (III.divize): O.Vokoun, M.Švátora, P.Černý, J.Vaněček, V.Matýs st., V.Matýs ml., T.Duda a R.Hrubý.

Losování DC proběhlo na schůzi OTS Plzeň-jih 16.3.2016. Zápasy ve skupinách začnou 1.5.2016 a skončí 29.5.2016 (herním dnem je neděle dopoledne). Podmínkou účasti v DC týmu je zaplacení členského příspěvku. 

Konkrétní časový rozpis utkání DC a pravidla soutěže jsou zveřejněny:

 • na webové stránce TO www.tenischlumcany.estranky.cz v záložce „Davis Cup“

 • na internetové stránce DC Plzeň-jih - adresa: http://dcplzen-jih.sweb.cz.

 • byly zaslány e-mailovou poštou všem nominovaným hráčům.

   

  4) Stanovení termínů akcí oddílu v roce 2016

   

  Kladně byly hodnoceny změny v organizaci Chlumčany Cupu - turnaj bude opětovně rozdělen do 3 samostatných akcí pro dospělé i veterány. Zachovány budou i další tradiční oddílové akce -  turnaj dětí ZŠ, Maty Cup, Women Cup a Mix Cup. Pro tyto akce pořádané na kurtech v Chlumčanech byly stanoveny konkrétní termíny konání

  SO 18.6.2016 - turnaj dětí ZŠ Chlumčany

  SO 23.7.2016 - Chlumčany Cup v singlu veteránů (nad 50 let)

  SO 13.8.2016 - Chlumčany Cup v deblu

  SO 27.8.2016 - Maty Cup (čtyřhra)

  SO 10.9.2016 - Chlumčany Cup v singlu dospělých

  SO 17.9.2016 - Women Cup (turnaj žen) + Mix Cup (smíšené čtyřhry)

  Uvedené akce budou zahrnuty do Plánu akcí TJ Keramika Chlumčany na rok 2016, který je zveřejněn na oddílovém webu v záložce „Aktuality“ a bude průběžně doplňován o turnaje pořádané ostatními oddíly či kluby (ihned po zaslání pozvánky). 

  16. - 17.4.2016 proběhne zájezd na semifinále Fed Cupu do Švýcarska (Luzern) s účastí 4 členů TO.  Průběh oslav 20. výročí založení TO (v září 2016) dohodne výbor oddílu na samostatné schůzi.

   

  5) Aktuality ze života TO a TJ

   

  Informace o valné hromadě TJ Keramika

  Předseda TO informoval o VH TJ dne 2.4.2016 - delegáti za TO M. Kozel a M. Marák. Tato VH je volební, hlavní úkoly - schválení nových stanov a vnitřních předpisů TJ,  volba nového statutárního orgánu - výkonného výboru a kontrolní komise TJ.

   

  Volby výboru TO

  Předseda TO informoval o volbě nového výboru TO na VČS oddílu v únoru t.r. (na další 4 roky) ve složení Regner (předseda), Kott (hospodář), Matýs, Vokoun a Marák.

   

  Okresní přebory jednotlivců (mládeže a dospělých)

  Dle ZČTS proběhnou od 16.4. do 24.4.2016. Místa konání a termíny budou zveřejněny na webu oddílu (záložka Aktuality - Plán činnosti TO).  

   

  Tenisové míče

  I v r. 2016 lze zakoupit pro členy oddílu u p. Barocha (ZČTS) míče Wilson US Open nebo Wilson Australian Open za dotované ceny (cena 1 dózy se 4 míči je 100 Kč).

   

  Smlouvy se sponzory

  Byla zdůrazněna potřeba uzavřít nové smlouvy o pronájmu reklamní plochy s dosavadními sponzory (Betonárka Přeštice s.r.o., Jaroslav Kastner, Miroslav Šašek), případně novými sponzory (M.Švátora).

   

   

  V Chlumčanech dne 3.4.2016

   

   

 Zapsal: Ing. Ivo Regner

předseda tenisového oddílu